Văn phòng Luật sư Hiếu và Cộng sự cung cấp đầy đủ các giải pháp về tư vấn và tranh tụng đối với khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp. Trong sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia về luật cũng như các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác, chúng tôi cam kết cung cấp đến quý khách hàng các giải pháp thông minh, sáng tạo và hiệu quả.
Văn phòng Luật sư Hiếu và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM, được phép tham gia tố tụng tại các tòa án trong nước và quốc tế, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn pháp luật theo vụ việc... Tuy nhiên, thế mạnh của chúng tôi là tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh thương mại, tranh chấp đất đai, tranh chấp hợp đồng, thu hồi nợ, thừa kế, tư vấn doanh nghiệp và xuất nhập cảnh.