QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ TRỰC TIẾP

2018-04-19 08:05:12
Dịch vụ bao gồm các hoạt động đánh giá tình trạng hệ thống mạng; tình trạng an ninh thông tin cũng như đánh giá các hoạt động quản trị thông tin của khách hàng. Lợi ích của dịch vụ đảm bảo cho khách hàng luôn yên tâm về mức độ sẵn sàng, ổn định và an ninh của hệ thống đồng thời đem lại sự tin tưởng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ CNTT.
 
 

 

Đây là một trong những dịch vụ tiên tiến mới bắt đầu được áp dụng tại Việt Nam. Khác với hầu hết các công ty tại Việt Nam khi triển khai hệ thống Công Nghệ Thông Tin thì chỉ dừng lại ở mức làm cho hệ thống hoạt động được còn việc hệ thống đó hoạt động có hiệu quả hay không, có điểm nào yếu, cần đầu tư để khắc phục điểm yếu như thế nào và phát huy những hiệu quả của hệ thống CNTT đã được triển khai, OneCall đã thực hiện điều này. Mục tiêu của OneCall là định hướng cho những bước đầu tư tiếp theo vào hệ thống Công Nghệ Thông Tin của Qúy khách hàng.