TƯ VẤN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2017-02-12 11:46:29
Dịch vụ không chỉ thích hợp cho những doanh nghiệp, tổ chức đang muốn áp dụng những thành tựu công nghệ thông tinh vào kinh doanh, quản lý mà còn thích hợp với cả những tổ chức đã gắn hoạt động của mình với công nghệ thông tin.
Dịch vụ có rất nhiều lựa chọn cho khách hàng từ việc tư vấn xây dựng chiến lược thông tin lâu dài cho đến việc tư vấn những vấn đề trước mắt như quản lý thay đổi khi nâng cấp hệ thống hay các vấn đề liên quan đến việc phát  triển thông tin.


 
Chất lượng dịch vụ được đảm bảo bởi đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp có tầm hiểu biết rộng về những mô hình quản lý công nghệ thông tin tiên tiến nhất trên thế giới.